Tin tức - Hoạt động

Thứ hai, 15:08 | 28/11/2016 GMT+7 >> Thông báo kế hoạch dán mã tài sản
Thừa lệnh Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, Văn phòng Học viện Thông báo tới các đơn vị và học viên kế hoạch dán mã tài sản cho các đơn vị thuộc Học viện như sau: