Tin tức - Hoạt động

Thực hiện Thông cáo đặc biệt ngày 28/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I thông báo