Tin tức - Hoạt động

Buổi nói chuyện có ý nghĩa quan trọng, trang bị cho học viên bức tranh toàn cảnh về cuộc cách mạng khoa học công nghệp 4.0, từ đó định hình được tư duy, gợi mở các giải pháp, sách lược để phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

 

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHIỆP 4.0

ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 

Ngày 18/10/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức buổi nói chuyện thời sự chuyên đề “Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay” do TS Nguyễn Thắng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là báo cáo viên.

 

Dự buổi nói chuyện có học viên Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung từ lớp B1-17 đến lớp B10-17.

 

Hiện nay, thế giới đang trong giai đoạn bản lề của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng công nghiệp 4.0) với trung tâm là sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, rô-bốt, công nghệ na-nô, công nghệ sinh học…Để phù hợp với xu thế này, Việt Nam cần phải tận dụng cơ hội, khắc phục những hạn chế và thách thức, chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên, lao động giản đơn chi phí thấp sang nền kinh tế tri thức, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy lợi thế từ cơ cấu dân số vàng và tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam để nắm bắt những cơ hội mới mà Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

 

 

Toàn cảnh buổi nói chuyện

 

Tại buổi nói chuyện, TS Nguyễn Thắng đã khái quát các đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0, những tác động của nó tới sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của toàn thế giới, trong đó nhấn mạnh và phân tích những tác động của cuộc cách mạng lần thứ tư tới nền kinh tế, chính trị, xã hội và tác động tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam hiện nay, những điều kiện thuận lợi, thời cơ và thách thức cũng như những giải pháp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý biết nắm thời cơ, biến thách thức thành cơ hội để phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị bắt kịp với xu thế của thời đại.

 

Buổi nói chuyện có ý nghĩa quan trọng, trang bị cho học viên bức tranh toàn cảnh về cuộc cách mạng khoa học công nghệp 4.0, từ đó định hình được tư duy, gợi mở các giải pháp, sách lược để phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

HC-TH

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  35

Hôm nay:  5167

Hôm qua:  7842

Lượt truy cập:  74976