Tin tức - Hoạt động

Cả hai giải pháp đều được 100% thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu biểu quyết đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một giải pháp và được đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện công nhận.

 

Nghiệm thu giải pháp “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản lưu trữ" và

"Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xây dựng kế hoạch, báo cáo tại Học viện Chính trị khu vực I"

 

Ngày 02/11/2017, Hội đồng chuyên môn xét duyệt giải pháp của Học viện đã họp xét duyệt giải pháp về "Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản lưu trữ" của đồng chí Nguyễn Phương Quỳnh và "Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong xây dựng kế hoạch, báo cáo tại Học viện Chính trị khu vực I" của tập thể Tổ kế hoạch, phòng Hành chính - Tổng hợp, Văn phòng Học viện.

 

Tham dự có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; các thành viên của hai Hội đồng và các tác giả của hai giải pháp.

 

Sau khi nghe các tác giả trình bày, các thành viên hội đồng đã họp xét, đánh giá trên các tiêu chí: Tính mới, tính khả thi, tính hiệu quả và phạm vi áp dụng.

 

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

 

Thay mặt Hội đồng xét duyệt, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đánh giá cao ý  tưởng của hai giải pháp, công nhận tính hiệu quả của các giải pháp trong công tác quản lý văn bản lưu trữ và xây dựng kế hoạch, báo cáo tại Học viện Chính trị khu vực I. Cả hai giải pháp đều được 100% thành viên Hội đồng có mặt bỏ phiếu biểu quyết đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một giải pháp và được đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện công nhận.

HC-TH

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  21

Hôm nay:  5367

Hôm qua:  7842

Lượt truy cập:  75175