Tin tức - Hoạt động

Thông báo thứ tự biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, buổi hội diễn thứ nhất 16/11/2017