Tin tức - Hoạt động

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Bộ Chính trị công bố Quyết định phân công đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện

phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương

 

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì lễ công bố, trao quyết định.

 

Phát biểu tại lễ công bố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương Đảng đối với công tác lý luận của Đảng; căn cứ vào quy chế làm việc, Bộ Chính trị đã thống nhất, quyết định phân công đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nghỉ điều trị bệnh.

 

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.

 

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng; định hướng, hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc. Qua hơn 20 năm thành lập và phát triển, Hội đồng Lý luận Trung ương đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và về những vấn đề đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, có những đóng góp xứng đáng góp phần làm nên thành công của 30 năm đổi mới đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhất là đổi mới tư duy lý luận, tư duy phát triển, nâng cao năng lực sáng tạo, hướng tới mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế, ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.

 

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đảm nhận trọng trách Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng, “dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp công tác của các đồng chí lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức Hội đồng Lý luận Trung ương, sự phối hợp của các cơ quan hữu quan có liên quan; với năng lực, bề dày kinh nghiệm công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sẽ tiếp tục khẳng định được khả năng, kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó”.

 

Xác định rõ vinh dự, trách nhiệm khi được Bộ Chính trị tin tưởng, phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự ủng hộ, phối hợp của các đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các cương vị được giao.

                              

-----------------

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng sinh năm 1957, là Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng từng đảm nhiệm vị trí: Phó Viện trưởng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới; Phó Chủ tịch, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII; Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức.

 

Tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII./.

 

 

Tin, ảnh: Bùi Thanh & Mạnh Thắng

hcma.vn

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  20

Hôm nay:  3999

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  41220