Tin tức - Hoạt động

Chiều ngày 13/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và báo cáo tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 06 điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

 

Chiều ngày 13/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự, chỉ đạo và báo cáo tại Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 06 điểm cầu tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Học viện tại trung tâm Học viện; Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện; và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại trung tâm Học viện.

 

Phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

 

Tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã giới thiệu 4 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "công tác dân số trong tình hình mới".

 

 

                                      GS,TS Nguyễn Xuân Thắng báo cáo tại Hội nghị

 

Nhấn mạnh những thành tựu trong 30 năm đổi mới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định việc đổi mới hài hòa các yếu tố góp phần thúc đẩy đất nước phát triển trên mọi mặt. Trong suốt quá trình đổi mới, Đảng đã ban hành và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương về xây dựng tổ chức bộ máy, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhất là số đầu mối của các cơ quan trong hệ thống chính trị, hiệu lực hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu; số lượng lãnh đạo, cấp phó, bổ nhiệm cấp hàm của một số cơ quan Trung ương còn nhiều, điển hình có nơi tỷ lệ lãnh đạo lên đến 44/46 tổng số cán bộ, công chức, viên chức đơn vị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ.

 

Xét trong phạm vi Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, còn tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan tham mưu, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện; tính kết nối, hệ thống và phối hợp trong triển khai công việc giữa các đơn vị trực thuộc Học viện còn nhiều hạn chế, …

 

Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng; chú trọng liên hệ với tình hình cụ thể của đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, giải pháp phù hợp, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong công tác, góp phần vào thành công chung của Học viện.

 

Tin, ảnh: Bùi Thanh, Mạnh Thắng

hcma.vn

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  28

Hôm nay:  4174

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  41394