Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên thứ hai)

 

Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 (phiên thứ hai)

 

Tiếp nối chương trình Đại hội, sáng ngày 12/12/2017, phiên thứ hai Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Công đoàn Học viện) lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức trang trọng tại Hà Nội.

 

Dự Đại hội, về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý; PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; các đồng chí nguyên phó giám đốc Học viện qua các thời kỳ; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo công đoàn Học viện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và 198 đại biểu chính thức dự Đại hội.

 

Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị thuộc Khối thi đua III Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Tại phiên thứ hai Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 vừa được bầu trong phiên thứ nhất vào chiều ngày 11/12/2017 đã ra mắt Đại hội và báo cáo khái quát kết quả phiên thứ nhất Đại hội, cũng như kết quả họp Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa III với 7 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ, trong đó đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện khóa II (nhiệm kỳ 2012-2017) tiếp tục được tín nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Công đoàn Học viện.

 

Phát biểu khai mạc phiên thứ hai Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện khẳng định, Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong bối cảnh Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang nỗ lực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng nhằm tạo ra chuyển biến mới, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho hệ thống chính trị đất nước được Bộ Chính trị và Trung ương Đảng tin tưởng giao cho. Để xứng đáng với niềm tin đó, Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ III hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn về số lượng, chú trọng về nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, của cán bộ, công chức, viên chức; Vận động cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Học viện; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động; Khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đề ra. Công đoàn Học viện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; Tích cực tham gia quản lý; vận động đoàn viên phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện; thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Công đoàn, được Đảng ủy, lãnh đạo Học viện đánh giá cao đồng thời giữ vững vị trí Công đoàn vững mạnh xuất sắc trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

 

Với phương châm chuyển mạnh hoạt động Công đoàn về cơ sở, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn đã có những chuyển biến tích cực, thiết thực và ngày càng có hiệu quả. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện đã khắc phục tình trạng định hướng chung chung, xây dựng từng chương trình, công việc cụ thể, thiết thực, chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; nâng cao chất lượng phong trào thi đua, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học; đồng thời, vận động đoàn viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan; nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong công tác; xây dựng và thực hiện ứng xử văn hóa trong trường Đảng; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, nữ công, công tác xã hội, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng; trợ giúp đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

  

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đại hội đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ghi nhận những thành tích và sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Học viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Học viện. Trong những năm qua, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững định hướng mục đích, tôn chỉ hoạt động, trưởng thành về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của Học viện.

 

Đối với hoạt động của Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2017-2022, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần phải trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp công đoàn viên toàn hệ thống, thúc đẩy mạnh mẽ, đổi mới toàn diện các mặt hoạt động để có một nhiệm kỳ mới thành công hơn, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, và của Đại hội.

 

Với vị thế là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học, Học viện đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi tất cả cán bộ, công chức, viên chức và công đoàn viên phải biết tận dụng cơ hội và hóa giải thách thức. Trong những năm tới, Học viện phải đẩy mạnh đổi mới toàn diện các mặt công tác, trong đó trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữ vững nền tảng và khẳng định được bản sắc Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Công đoàn phải định vị được vị trí, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong chiến lược phát triển chung của Học viện.

 

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, đồng chí yêu cầu Công đoàn Học viện quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau đây: (i) Cần tiếp tục quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong hoạt động của Công đoàn. Công đoàn phải đặt mình, hoá thân vào các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện. Mỗi công đoàn viên phải là những tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; (ii) Công đoàn phải đi đầu trong việc quán triệt, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần tích cực vào xây dựng văn hóa Trường Đảng, xây dựng Học viện có một đội ngũ cán bộ, công chức, lao động có ý thức kỷ luật tốt, chuyên nghiệp, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất của nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học tâm huyết, say mê nghề nghiệp, luôn tìm tòi, sáng tạo, có trách nhiệm và dấn thân trước các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của Học viện, Tổ quốc, nhân dân và dân tộc; (iii) Xây dựng các phong trào hoạt động có chiều sâu với việc làm sát thực, góp phần đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, thành động lực phát triển để Học viện thực sự là môi trường tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách, là điều kiện nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực, chuyên môn của mỗi người; (iv) Công đoàn cần sâu sát hơn nữa để nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn; điều kiện công tác; vấn đề liên quan đến kế hoạch thực hiện cải cách tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tại Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc tìm biện pháp tháo gỡ; (v) xây dựng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới;…

 

Tiếp thu những định hướng, chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phạm Thị Thành, Chủ tịch Công đoàn Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam và sẽ lấy đó làm căn cứ quan trọng để xây dựng chương trình công tác toàn khóa và chương trình hành động của Công đoàn Học viện trong nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 của các tập thể và cá nhân thuộc Công đoàn Học viện, nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng bằng khen cho các tập thểvà cá nhân.

 

hcma.vn

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  33

Hôm nay:  4933

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  42143