Tin tức - Hoạt động

Tại buổi đối thoại, các giảng viên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những mong muốn và những khó khăn trong triển khai các khâu của quá trình đào tạo. Qua đó, lãnh đạo Học viện có cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên phát huy hết năng lực vì sự phát triển của Học viện.

 

ĐỐI THOẠI GIỮA GIẢNG VIÊN VỚI LÃNH ĐẠO HỌC VIỆN

 

Nhằm trao đổi, trực tiếp lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của giảng viên, ngày 15/01/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa giảng viên với lãnh đạo Học viện.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện chủ trì buổi đối thoại, cùng dự có TS Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện và toàn thể cán bộ viên chức giữ ngạch giảng viên.

 

 

Toàn cảnh buổi đối thoại

 

Tại buổi đối thoại, các giảng viên đã trao đổi cởi mở, thẳng thắn về những mong muốn và những khó khăn trong triển khai các khâu của quá trình đào tạo. Qua đó, lãnh đạo Học viện có cơ sở để đưa ra các giải pháp phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên phát huy hết năng lực vì sự phát triển của Học viện.

 

Nội dung đối thoại chủ yếu xoay quanh các vấn đề:

 

  • Xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương, kế hoạch bài giảng;

 

  • Đổi mới phương pháp giảng dạy;

 

  • Vấn đề khách quan trong kiểm tra, đánh giá, ra đề thi không sử dụng tài liệu;

 

  • Xây dựng tài liệu học tập; tăng cường nghiên cứu khoa học;

 

  • Sinh hoạt chuyên môn của các khoa: công tác dự giờ, thông qua bài giảng, gia tăng bài giảng, điều kiện lên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung;

 

  • Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đào tạo, giảng dạy;

 

  • Nghiên cứu thực tế và luân chuyển cán bộ;

 

  • Sự phù hợp giữa lịch giảng các khoa và lịch họp Học viện, Đảng ủy;

 

  • Phân bổ lịch giảng các hệ đào tạo;… nhằm sử dụng tối đa nguồn lực trong Học viện.

 

Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn và thu được những kết quả tốt đẹp.

 

HC-TH