Tin tức - Hoạt động

Sáng ngày 18/01/2018, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2017, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2018

 

Sáng ngày 18/01/2018, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

 

 

  Đoàn chủ trì Hội nghị

 

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Học viện: GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; GS,TS Trần Văn Phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; các đồng chí bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện; đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Học viện, trong năm 2017, công tác Đảng của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành 07 nghị quyết, 02 chỉ thị, 01 chương trình, 08 kế hoạch và nhiều văn bản quan trọng khác để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Năm 2017, toàn Đảng bộ Học viện có 20/40 đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; có 04 chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 20/40 đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1411/1719 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 242 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định, trong năm 2017, Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các mặt công tác với phương châm “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, trong đó chú trọng đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, gắn chặt chẽ dân chủ với kỷ cương, kỷ luật, xây dựng văn hóa trường Đảng; tăng cường quản lý hệ thống, chú trọng tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc phát huy tính chủ động, sáng tạo,… qua đó đem lại những kết quả tích cực, khẳng định rõ nét vị thế, vai trò và bản sắc Học viện.

 

Trong năm 2018, đồng chí yêu cầu, toàn Đảng bộ tiếp tục triển khai nghiên cứu, quán triệt các nội dung, luận điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5, 6 và 7 khóa XII của Đảng vào nội dung chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ Học viện, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chú trọng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để kịp thời động viên, định hướng tư tưởng.

 

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý khoa học. Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình các hệ đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát hợp với đối tượng và mục tiêu đào tạo, đảm bảo tính khoa học, hệ thống, hiện đại và thực tiễn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật học tập, cụ thể hóa Quy định văn hóa trường Đảng. Trong năm 2018, đặc biệt chú trọng triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cấp trung ương và cấp tỉnh. Tiến hành đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Học viện và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh.

 

Phát huy tinh thần dân chủ, các ý kiến tham luận của đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những thành tích đạt được; phân tích những khó khăn, hạn chế trong công tác của Đảng bộ; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của trong năm 2018. Đồng thời, các ý kiến cũng nêu lên một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn công tác trong năm 2018.

 

Tại Hội nghị, Đảng bộ Học viện đã tổ chức trao bằng khen và giấy khen cho các cá nhân và tập thể.

Dẫn theo:hcma.vn