Tin tức - Hoạt động

Ngày 07/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TRIỂN KHAI CÔNG TÁC

BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

 

Ngày 07/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Dự Hội nghị có, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị Ban Tổ Chức - Cán Bộ, Văn phòng Học viện, Phòng Hành Chính - Tổng hợp, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý khoa học, Ban Quản lý đào tạo, Phòng Đầu tư - Xây dựng, Phòng Thanh tra, Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng Quản trị và Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin khoa học; Trung đội Trưởng pháo phòng không 12,7mm, Ban chỉ huy quân sự Học viện; Văn phòng Đảng uỷ cùng các chuyên viên làm công tác chuyên môn bảo vệ bí mật nhà nước.

 

Các nội dung được trao đổi tại Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả và hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật của nhà nước tại Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian qua và đề ra các giải pháp, phương hướng triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh cho rằng, hiện nay hoạt động thu thập, đánh cắp, chiếm đoạt bí mật nhà nước đang tiếp tục gia tăng với những phương thức, thủ đoạn, hoạt động ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải có những giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 2018, Học viện Chính trị khu vực I cần tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn và trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng các văn bản hướng dẫn bảo vệ bí mật nhà nước của Học viện; nghiên cứu và đề ra các giải pháp để quản lý đúng qui định về bảo mật trang thông tin, cổng thông tin điện tử; chú ý công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc: soạn thảo, lưu giữ, bảo quản văn bản tài liệu; sử dụng, quản lý, bảo vệ thiết bị, máy tính kết nối Internet; triển khai công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị thuộc Học viện./.

 

HC-TH