Tin tức - Hoạt động

Sáng ngày 21/2/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đầu xuân và chúc tết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH GẶP MẶT, CHÚC TẾT ĐẦU XUÂN 2018 

 

Sáng ngày 21/2/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đầu xuân và chúc tết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

 

Dự buổi gặp mặt có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện; GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Đăng Thành, PGS,TS Trương Thị Thông, PGS,TS Nguyễn Tất Giáp; cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại trung tâm Học viện.  

 

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện,

chúc tết và phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân

 

Chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả lao động, tinh thần nỗ lực, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động Học viện trong việc triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Học viện trong năm 2017 trên tất cả các mặt công tác theo hướng nâng cao chất lượng, với tinh thần kỷ cương, đồng bộ, đổi mới và hiệu quả. Qua đó, giúp từng bước khẳng định vị thế của Học viện - trung tâm quốc gia lớn nhất của cả nước về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn hoạch định chính sách; đặc biệt trong xây dựng và phát triển Học viện.

 

Bước sang năm 2018, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, trên tinh thần dân chủ, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, với một khí thế mới, quyết tâm mới, trách nhiệm mới, đặc biệt là tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả; với phương châm tư duy cùng thế giới, hành động vì lợi ích quốc gia, lãnh đạo Học viện cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung sức lực, trí tuệ, phát huy tinh thần đồng thuận, đoàn kết, thực hiện hiệu quả sứ mệnh cao cả được Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân giao phó trong giai đoạn mới; viết tiếp những trang sử vẻ vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, xứng đáng với vai trò, vị thế là Trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu trong 69 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, gắn với đặc thù, vị trí, nhiệm vụ chính trị của Học viện trong bối cảnh mới để tạo ra sự đột phá trong phát triển. Trong đó cần chú trọng đổi mới nội dung chương trình các hệ lớp; tăng cường nghiên cứu khoa học, tham mưu, tư vấn hoạch định chính sách; sớm hoàn thiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đề cương thẩm định để đi vào triển khai, hướng tới xây dựng luận cứ phục vụ việc soạn thảo văn kiện Đại hội Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý của toàn hệ thống Học viện,…

 

Sáng cùng ngày, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chúc tết trực tuyến tới cán bộ, công chức, viên chức tại các Học viện trực thuộc với 6 điểm cầu tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng. Dự buổi gặp mặt có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện. Tại các điểm cầu, dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc, và đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc.

Dẫn theo: hcma.vn