Tin tức - Hoạt động

Chiều ngày 26/02/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức phổ biến các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Học viện Chính trị khu vực I tổ chức phổ biến các Nghị quyết và Chỉ thị

của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Chiều ngày 26/02/2018, Đảng ủy Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức phổ biến các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự có các đồng chí trong: Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Giám đốc Học viện; Cấp ủy chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Học viện; Trưởng và Phó các đơn vị Học viện Chính trị khu vực I.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện giới thiệu nội dung các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về tăng cường kỷ cương, kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay; Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Chỉ thị số 11-CT/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh giới thiệu nội dung các Nghị quyết và Chỉ thị

của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh đề nghị cấp ủy các chi bộ quán triệt, phổ biến các Nghị quyết và Chỉ thị của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới các đảng viên trong chi bộ nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất trong nhận thức để triển khai tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

HC-TH