Tin tức - Hoạt động

ngày 27/02/2018 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch đăng ký phong học hàm giáo sư, phó giáo sư.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15

VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về công tác cán bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, ngày 27/02/2018 Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch đăng ký phong học hàm giáo sư, phó giáo sư.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Các đồng chí trong Ban Giám đốc, giảng viên có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư cùng dự.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong Nghị quyết số 15-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đưa ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2025 đạt được chỉ tiêu 25-30% tiến sĩ ở các học viện trực thuộc có học hàm phó giáo sư và 10-12% có học hàm giáo sư; đến năm 2035 ở các học viện trực thuộc đạt được 35-40% tiến sĩ có học hàm phó giáo sư và 15% có học hàm giáo sư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I đã chú trọng các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ khoa học có đủ điều kiện đăng ký phong học hàm các chức danh giáo sư, phó giáo sư.

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã tóm tắt tiêu chí trong các Quyết định của Thủ tường Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đánh giá tình hình thực trạng nguồn lực cán bộ, giảng viên của Học viện trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu tham dự đã cùng nhau tham góp, đề nghị xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để các giảng viên có học vị tiến sĩ, học hàm phó giáo sư đủ tiêu chuẩn đăng ký phong học hàm phó giáo sư, giáo sư. 

HC-TH