Tin tức - Hoạt động

Sáng ngày 01/3/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Sáng ngày 01/3/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.

 

Phát biểu chỉ đạo PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chỉ rõ cuốn sách được xây dựng trên cơ sở ý tưởng nâng cấp từ đề tài khoa học của Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh với mục đích là cuốn sách có tính chất như cẩm nang chỉ dẫn trong công tác đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I và thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện. Đồng chí yêu cầu cần biên soạn cuốn sách ngắn gọn, dễ hiểu, giản dị như tinh thần của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Thắng nhấn mạnh: trong bối cảnh công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, vì dân đang được đẩy mạnh thì việc nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị lên ngang tầm nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền các cấp được đặt ra như vấn đề cấp bách hiện nay. Việc biên soạn cuốn sách như cẩm nang chỉ dẫn trong công tác đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I sẽ khai thác triệt để tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư tưởng của Người trong các quan điểm của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị để phân tích thực trạng, nêu ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị tại Học viện chính trị khu vực I, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Các đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau thảo luận, tham góp ý kiến cho dự thảo cuốn sách, tập trung vào các nội dung sau: chỉnh sửa cho gọn, logic hơn, rõ hơn và mang đậm phong cách Hồ Chí Minh để giúp người đọc khi nghiên cứu thấy rõ hướng chỉ dẫn thiết thực, phù hợp và thực hành được theo những chỉ dẫn gợi mở của sách; tập trung bàn thêm về tên sách và kết cấu để đi đến thống nhất chung; trao đổi kỹ các nội dung để có thể hoàn thiện cuốn sách lần 1 và tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để xin ý kiến và hoàn chỉnh.

 

Hội thảo kết thúc buổi sáng cùng ngày./.

HC-TH