Tin tức - Hoạt động

Chiều ngày 01/3/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo sau quá trình tự đánh giá.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG SAU QUÁ TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ

 

Chiều ngày 01/3/2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo sau quá trình tự đánh giá. PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá chất lượng đào tạo Học viện chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Hội đồng và các Ban giúp việc Hội đồng Tự đánh giá chất lượng đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các thành viên đã cùng thảo luận, đánh giá và nêu các giải pháp để triển khai các nội dung trong công tác tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng công tác quản lý của Học viện, đáp ứng các yêu cầu bộ tiêu chuẩn chất lượng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phát triển văn hóa chất lượng trong giáo dục và văn hóa minh chứng trong hoạt động giáo dục, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh chỉ đạo các ban chuyên trách căn cứ vào kết quả tự đánh giá xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2018 và những năm tiếp theo trên tinh thần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện để triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong Học viện.

 

Hội nghị kết thúc buổi chiều cùng ngày./.

HC-TH