Tin tức - Hoạt động

Chiều ngày 14/3/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn hệ thống Học viện với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

 

Học viện phát động phong trào thi đua năm 2018

“Dân chủ - Sáng tạo – Đồng bộ - Chất lượng”

 

Chiều ngày 14/3/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn hệ thống Học viện với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

 

 

                                     GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội nghị

 

Dự Hội nghị có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS.TS Lê Quốc Lý, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá khái quát những kết quả đạt được của phong trào thi đua năm 2017 “Đột phá – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả” và nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên Học viện thực hiện tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua theo năm tài chính và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tâm lý thi đua phấn khởi trong toàn hệ thống Học viện và trong hệ thống trường Đảng cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua và mong rằng, với tinh thần “Dân chủ - Sáng tạo – Đồng bộ - Chất lượng”, phong trào thi đua năm 2018 của Học viện sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt, chất lượng và hiệu quả hơn, để cho Học viện ngày càng xứng đáng là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận, tham mưu, tư vấn hoạch định đường lối, chiến lược phát triển đất nước.

 

Thay mặt Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện, phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề “Dân chủ - Sáng tạo – Đồng bộ - Chất lượng”, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo nêu rõ các nội dung chủ yếu, gồm: (i) Phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cùng nhau tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển Học viện ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới; (ii) Sáng tạo trong mọi mặt công tác, nhất là trong biên soạn, xuất bản các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong triển khai các hoạt động khoa học, trong tổ chức, quản lý, xây dựng cơ quan, nhà trường; (iii) Tăng cường tính đồng bộ, tính hệ thống trong mọi hoạt động nhằm củng cố toàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như một chỉnh thể hữu cơ, vừa tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc chủ động, linh hoạt trong hoạt động nhưng luôn luôn đảm bảo sự quản lý mang tính hệ thống; (iv) Coi trọng chất lượng, hiệu quả mọi công việc, mọi hành động và toàn bộ phong trào thi đua, lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá cán bộ, bình xét thi đua và khen thưởng; (v) Đưa văn hóa trường Đảng vào cuộc sống để trở thành nề nếp, phong cách của tất cả các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Gắn liền với các nội dung thi đua chủ yếu là 7 chỉ tiêu thi đua cụ thể trong phong trào thi đua năm 2018, gồm: (i) 100% đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, triển khai chương trình, kế hoạch thi đua năm 2018 và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể và cá nhân trong đơn vị; (ii) 50% tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; trên 90% tổ chức chuyên môn, đơn vị, đoàn thể đạt từ khá trở lên; (iii) 100% đơn vị, cá nhân thực hiện đúng kỷ cương công tác, các quy chế, quy định của Học viện; (iv) Có từ 85% trở lên các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; (v) Có từ 10-15% các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trong số các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; (vi) Có từ 60% trở lên các đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; (vii) có từ 5% trở lên các tập thể, cá nhân đạt các hình thức khen thưởng các cấp.

 

Hưởng ứng các nội dung và chỉ tiêu thi đua năm 2018, ngay tại Hội nghị, toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện đã lần lượt ký cam kết thực hiện nghiêm túc và quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

 

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Học viện được trao tặng các hình thức khen thưởng cao quý: 01 tập thể (Vụ Các trường Chính trị) và 01 cá nhân (đồng chí Lê Văn Lợi) được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 17 tập thể được trao tặng Cờ thi đua cấp Bộ và 11 cá nhân được trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”.

 

Một số hình ảnh tại điểm cầu Học viện Chính trị khu vực I:

 

 

 PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

 tặng Cờ thi đua cấp Bộ cho các tập thể có thành tích xuất sắc (ảnh HC-TH)

 

 

 PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho PGS.TS Nguyễn Thế Thắng, nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh (ảnh HC-TH)

 

Dẫn theo: hcma.vn