Tin tức - Hoạt động

Kế hoạch đào tạo và hồ sơ tuyển sinh hệ Cao cấp lý luận chính trị năm 2018.....

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ HỒ SƠ TUYỂN SINH

HỆ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018

 

I. THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2018. Tải về

 

II. HỒ SƠ TUYỂN SINH

 

Các loại giấy tờ trong túi hồ sơ tuyển sinh hệ Cao cấp lý luận chính trị năm 2018 bao gồm: 

 

1. Công văn cử cán bộ dự xét tuyển của cơ quan cấp bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc tương đương;

 

2. Sơ yếu lý lịch mẫu 2C/TCTW-98; có xác nhận của đơn vị, có ảnh đóng dấu giáp lai (sơ yếu lý lịch không quá 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); Tải về

 

3. Bản sao văn bằng có công chứng Nhà nước (đại học chuyên tu phải nộp kèm bản sao bằng trung cấp hoặc cao đẳng chuyên môn). Bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp phải dịch và công chứng ra tiếng Việt;

 

4. Quyết định bổ nhiệm hoặc quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý còn hiệu lực;

 

5. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa (giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

 

6. Đơn đăng ký xét tuyển (theo mẫu Học viện); Tải về

 

7. 02 ảnh chứng minh cỡ 3x4 và 02 ảnh 4x6 cho vào phong bì ghi rõ họ tên học viên ở mặt sau ảnh;

 

8. 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận (số nhà, ngõ/ngách, thôn/tổ, xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

 

9. Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu dành riêng cho lớp hoàn chỉnh kiến thức CCLLCT) Tải về

 

* Học viên ghi ngoài phong bì hồ sơ theo thứ tự này.