Tin tức - Hoạt động

Hướng tới kỷ niệm 148 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2018), ngày 16/4/2018, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Tọa đàm khoa học: V.I. Lênin với thế hệ trẻ.

 

TỌA ĐÀM KHOA HỌC

V.I. Lênin với thế hệ trẻ

 

Hướng tới kỷ niệm 148 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2018), ngày 16/4/2018, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Tọa đàm khoa học: V.I. Lênin với thế hệ trẻ.

 

PGS.TS Phan Thanh Khôi, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là báo cáo viên.

 

Tham dự Tọa đàm có PGS.TS Trần Thọ Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Lê Sỹ Thọ, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị khu vực I, cùng với các đoàn viên thanh niên tiêu biểu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí minh và Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS.TS Phan Thanh Khôi báo cáo tại Tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS Phan Thanh Khôi nêu những nét khái quát về tiểu sử của V.I. Lênin - một nhà lý luận thiên tài, người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới đã có những đóng góp to lớn vào kho tàng tư tưởng của nhân loại. PGS.TS đã làm rõ quan điểm của V.I. Lênin về trí thức, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của trí thức; con đường của quá trình hình thành đội ngũ tri thức mới cho giai cấp vô sản; tính xã hội-giai cấp của trí thức trong quan điểm của V.I. Lênin chỉ rõ trí thức không phải là một giai cấp mà là một “tầng lớp đặc biệt” của xã hội, có đặc điểm lao động là sáng tạo và tầm trí tuệ của người cán bộ lãnh đạo.

 

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS Trần Thọ Quang gửi lời cảm ơn PGS.TS Phan Thanh Khôi đã nhận lời chia sẻ với thế hệ trẻ Học viện về chủ đề V.I. Lênin với tuổi trẻ nhấn mạnh vào nội dung V.I. Lênin với trí thức và trí thức trẻ. Việc học tập tư tưởng của V.I. Lênin và các nhà Mác xít là một trong những việc làm cần thiết góp phần định hình thế giới quan trong nghiên cứu đánh giá về chủ nghĩa Mác-Lênin cho thế hệ trẻ, đồng thời chứng tỏ sức sống và giá trị của Học thuyết Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của PGS.TS Phan Thanh Khôi trong những hoạt động chuyên đề của Đoàn ở những lần sau.

 

Các đại biểu đã cùng nhau tham gia thảo luận sôi nổi về các nội dung liên quan đến chủ đề buổi tọa đàm đặt ra.

 

 

HC-TH