Tin tức - Hoạt động

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn đơn vị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chủ trìvà báo cáo tại Hội nghị.

 

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn đơn vị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 6 điểm cầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chủ trìvà báo cáo tại Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; Thường trực Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Học viện; thủ trưởng các đơn vị, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Học viện và các Học viện khu vực.

 

Báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Hội nghị Trung ương 7), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 7 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đại biểu mời dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến của Trung ương và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất cao việc ban hành nghị quyết Hội nghị.

 

Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị còn cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tập trung thông báo, phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, nêu các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, gắn với đặc thù và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là hội nghị thường kỳ, vào khoảng gần giữa nhiệm kỳ nên có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề để chuẩn bị cho các hội nghị Trung ương tiếp theo, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ tới, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhận định.

 

Kết thúc Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương Đảng 7, Thường trực Đảng ủy Học viện đề nghị các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị Trung ương 7 đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nghị quyết của Hội nghị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7-12/5/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, với sự tham dự của 226 đại biểu, gồm 177 ủy viên Trung ương Đảng chính thức, 20 đại biểu dự khuyết và 29 khách mời.

 

Dẫn theo: hcma.vn