Tin tức - Hoạt động

Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM

70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA

“LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC”

 

Sáng ngày 11/6/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).

 

Dự buổi Lễ có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện.

 

Tại buổi Lễ, toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Học viện đã cùng nhau ôn lại những giá trị, ý nghĩa trường tồn “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 70 năm.

 

 

PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện

phát biểu tại buổi Lễ

Trong bài diễn văn tại buổi Lễ, PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện đã chỉ rõ: Cách đây đúng 70 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Bác Hồ kính yêu đã ra "Lời kêu gọi Thi đua ái quốc". Những phong trào thi đua như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm,” “Hũ gạo kháng chiến,” “Sóng Duyên Hải” “Gió Đại phong,” “Cờ Ba nhất”, … đến các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng,” “Phụ nữ ba đảm đang,” “Tuổi nhỏ chí lớn,” “Dạy tốt, học tốt”,… đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên mọi tầng lớp nhân dân cả nước tích cực lao động sản xuất, dũng cảm chiến đấu giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Ðảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng. Các phong trào thi đua đã động viên nhân dân cả nước vượt qua gian nan, thử thách và trở thành động lực to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện đã tổng kết các phong trào thi đua với  nhiều thành tích mà toàn thể cán bộ, viên chức người lao động Học viện Chính trị khu vực I đã đạt được trong giai đoạn 2013-2017. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực công tác, thi đua đã thực sự tạo đà thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, từ việc xây dựng quy chế, đổi mới nội dung hoạt động thi đua, khen thưởng, tăng cường tuyên truyền đến việc xây dựng bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng; quyết tâm xây dựng môi trường làm việc công khai, công bằng, dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong mọi hoạt động của các đơn vị trong Học viện.

 

 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

do PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh thừa ủy quyền trao tặng

 

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

do PGS.TS Hoàng Văn Hoan thừa ủy quyền trao tặng

 

Tại buổi Lễ 04 tập thể và 07 cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (năm 2016 và 2017).

 

Phát biểu kết luận tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh đã nêu rõ: mục đích của Bác khi ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” là diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm và sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm; với cách làm là dựa vào lực lượng của dân và tinh thần của dân để gây hạnh phúc cho dân; bổn phận của mỗi người là làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều; và để đạt đến kết quả tốt đẹp Bác xin: đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh; nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân; cán bộ trong các cơ quan thì thi đua sửa đổi cách làm việc cho hợp lý hơn. Trải qua 70 năm, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Bác đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện

phát biểu kết luận tại buổi Lễ

 

Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn phát triển của Học viện Chính trị khu vực I, đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện gắn với mỗi vị trí việc làm hãy thi đua ái quốc, làm việc tận tụy, làm tròn bổn phận của mình với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết. Thi đua giảng dạy tốt, phục vụ tốt nhằm  nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng của Học viện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị trong Học viện hãy phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua tại Học viện. Đồng chí tin tưởng, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới tại Học viện Chính trị khu vực I sẽ thực sự có những chuyển biến và đổi mới mạnh mẽ, thiết thực, thực sự tạo đà thúc đẩy Học viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

HC-TH