Tin tức - Hoạt động

Ngày 13/9/2018, Ban Giám đốc Học viện đã có buổi làm việc với Ban Cán sự các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019 về việc học tập, rèn luyện của học viên.

 

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN LÀM VIỆC VỚI BAN CÁN SỰ

CÁC LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HỆ TẬP TRUNG,

KHÓA HỌC 2018-2019

 

Ngày 13/9/2018, Ban Giám đốc Học viện đã có buổi làm việc với Ban Cán sự các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, khóa học 2018-2019 về việc học tập, rèn luyện của học viên.

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi làm việc, cùng dự có PSG,TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Học viện, Ban Quản lý đào tạo, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Kế hoạch - Tài vụ, Quản trị và Công nghệ thông tin; các Cán bộ hướng dẫn học tập và rèn luyện; Chủ tịch Câu lạc bộ Thể dục thể thao; Ban Cán sự các lớp Cao cấp lý luận Chính trị hệ tập trung khóa 2018-2019.

 

 

PGS,TS Nguyễn Vĩnh Thanh chủ trì buổi làm việc

 

Buổi làm việc nhằm mục đích cung cấp cho học viên những thông tin, chủ trương, định hướng của Học viện, những chế độ chính sách mới cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của học viên trong quá trình học tập tại Học viện; Nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của học viên về học tập, rèn luyện, sinh hoạt và các điều kiện phục vụ cho học tập, giảng dạy; Giải quyết những đề nghị, nhu cầu chính đáng của học viên trong quá trình học tập và rèn luyện phù hợp với điều kiện của Học viện; Đồng thời cũng giúp cho mỗi học viên xác định được mục tiêu, trách nhiệm của bản thân trong học tập, nghiên cứu, giữ gìn và phát huy truyền thống 65 năm của Học viện.

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị liên quan đã thông tin 16 văn bản liên quan đến quản lý đào tạo, học tập và rèn luyện tới Ban Cán sự các lớp. Đồng chí nhấn mạnh vào thông tin thi kết thúc môn học/học phần theo Thông báo 553/TB-HVCTKV I ngày 20 tháng 6 năm 2018 về việc cung cấp các câu hỏi thi kết thúc học phần/môn học theo hướng mở tư duy không sử dụng tài liệu và Hướng dẫn 749/HD-HVCTKV I ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc tổ chức thực hiện thi hết môn học/học phần theo hình thức vấn đáp nhóm.

 

Tại buổi làm việc, những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của học viên về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, tổ chức đào tạo, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, nội quy, quy chế của Học viện cũng được lãnh đạo các đơn vị chức năng giải đáp thỏa đáng.

 

Kết thúc buổi làm việc, Giám đốc Học viện chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan tiếp tục hướng dẫn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh và có biện pháp giải quyết triệt để, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên yên tâm học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất.

 

HC-TH