Tin tức - Hoạt động

Hướng tới chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện, ngày 05/10/2018, Ban Giám đốc Học viện phối hợp với Thường trực Hội Cựu Giáo chức Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Tọa đàm “Hội Cựu Giáo chức với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực I”.

 

TỌA ĐÀM

HỘI CỰU GIÁO CHỨC VỚI TRUYỀN THỐNG 65 NĂM

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỌC VIỆN

 

Hướng tới chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 gắn với kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học viện, ngày 05/10/2018, Ban Giám đốc Học viện phối hợp với Thường trực Hội Cựu Giáo chức Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức Tọa đàm “Hội Cựu Giáo chức với truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của Học viện Chính trị khu vực I”.

 

Dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ; cùng các đồng chí hội viên hội Cựu Giáo chức. Các đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Doãn Hùng, Nguyễn Ngọc Thanh đồng chủ trì tọa đàm.

 

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

Buổi tọa đàm nhận được hơn 30 bài viết và phát biểu tham luận đã khẳng định những truyền thống tốt đẹp làm nên bản sắc của Học viện Chính trị khu vực I; Những kinh nghiệm lịch sử của hơn 6 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, để từ đó định hướng cho sự phát triển của Học viện trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của Đảng. Buổi tọa đàm cũng là dịp để các đại biểu ôn lại những kỷ niệm, những dấu ấn cá nhân của các đồng chí cựu giáo chức trong quá trình tham gia xây dựng Học viện.

 

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Tọa đàm

 

Phát biểu tại buổi Toạ đàm, đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện khẳng định những đóng góp của đội ngũ cựu Giáo chức đối với sự phát triển của Học viện trong thời gian qua là rất to lớn. Đồng chí mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, những cựu giáo chức tiếp tục phát huy tâm trí, phẩm chất nhà giáo, đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu, nhiều sáng kiến thiết thực, đặc biệt là các dữ liệu lịch sử, góp phần làm dày thêm những trang sử 65 năm của Học viện.

 

 

Đại biểu phát biểu tham luận tại Tọa đàm

 

 

HC-TH