Tin tức - Hoạt động

Ngày 29/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

 

Ngày 29/01/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

 

Dự Lễ có TS Trương Công Đắc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; PGS,TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện cùng toàn thể cán bộ, viên chức các đơn vị: Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Khoa Kinh tế chính trị, Khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

 

 

TS Trương Công Đắc trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm

 

Thừa ủy quyền Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS Trương Công Đắc công bố và trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm: TS Hoàng Ngọc Hải,Trưởng khoa Kinh tế giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; TS Đỗ Đức Quân, Trưởng khoa Kinh tế Chính trị học giữ chức Trưởng khoa Kinh tế chính trị, PGS,TS Nguyễn Quang Hồng, Viện trưởng viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển giữ chức Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, PGS, TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế giữ chức Trưởng khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế.

 

Tại buổi Lễ, TS Trương Công Đắc chúc mừng Học viện Chính trị khu vực I đã kiện toàn cấp trưởng của 4 đơn vị trực thuộc sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức và mong rằng với tinh thần đổi mới của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và sự đồng thuận của toàn thể cán bộ viên chức, Học viện sẽ ngày càng phát triển không ngừng, song hành với sự nghiệp chung của hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

 

 

 

 

Văn phòng Học viện