Tin tức - Hoạt động

Ngày 28/2/2019 Học viện đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách “Tại sao Mác đúng?” của tác giả Tery Eagleton do Đinh Xuân Hà và Phương Sơn biên dịch, Khoa Triết học là đơn vị được giao chủ trì buổi giới thiệu.

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN MÔN

PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

 

Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị khu vực I đã xây dựng Kế hoạch “Giới thiệu sách chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu năm 2019” nhằm xây dựng thói quen, kỹ năng đọc sách, tích lũy tri thức, tạo nền tảng chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

 

 

Toàn cảnh buổi giới thiệu sách

 

Ngày 28/2/2019 Học viện đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách “Tại sao Mác đúng?” của tác giả Tery Eagleton do Đinh Xuân Hà và Phương Sơn biên dịch, Khoa Triết học là đơn vị được giao chủ trì buổi giới thiệu.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Giảng viên Khoa Triết học

giới thiệu nội dung sách

 

Với sức hấp dẫn của tác phẩm, đội ngũ cán bộ giảng viên đã đưa ra nhận xét, đánh giá và cách tiếp cận tác phẩm một cách khoa học. Đồng thời cũng đưa ra những ý kiến đóng góp trong việc triển khai các nội dung nhằm thúc đẩy và phát triển văn hóa đọc thông qua các buổi giới thiệu sách định kỳ của các đơn vị.

 

Một số hình ảnh tại buổi giới thiệu sách: