Tin tức - Hoạt động

Sáng 13/3/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức thảo luận về “Đổi mới cách tiếp cận giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị và tự học”, PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chủ trì buổi thảo luận.

 

THẢO LUẬN VỀ “ĐỔI MỚI CÁCH TIẾP CẬN

GIẢNG DẠY CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TỰ HỌC”

 

Sáng 13/3/2019, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức thảo luận về “Đổi mới cách tiếp cận giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị và tự học”, PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chủ trì buổi thảo luận.

 

Tham dự buổi thảo luận có các thành viên Ban Giám đốc, Lãnh đạo các Khoa chuyên môn cùng toàn thể cán bộ giảng viên tại Học viện.

 

 

PGS. TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi thảo luận

 

Tại buổi thảo luận, các giảng viên nêu tham góp ý kiến nhằm đổi mới cách tiếp cận giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị và tự học. Trong đó, các giảng viên tập trung thảo luận về các giải pháp: Đổi mới trong xây dựng chuẩn đầu ra, đề cương bài giảng, câu hỏi kiểm tra, đánh giá; tăng cường dự giờ, trao đổi, rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn; xây dựng hướng dẫn và tài liệu tự học cho học viên.

 

 

PGS. TS Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

 

Buổi thảo luận là dịp để các cán bộ giảng viên tại Học viện trao đổi, thống nhất cách tiếp cận về phương pháp giảng dạy Cao cấp lý luận chính trị nhằm tăng cường hơn nữa năng lực, phẩm chất, động cơ của người học đáp ứng yêu cầu thực tế công tác tại địa phương, đơn vị.

 

Một số giảng viên tham gia đóng góp ý kiến tại buổi thảo luận:

 

 

TS. Đỗ Đức Quân - Trưởng khoa Kinh tế chính trị phát biểu

 

 

TS. Phạm Hồng Quý - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ phát biểu

 

 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Lịch sử Đảng phát biểu