Tin tức - Hoạt động

Học viện Chính trị khu vực I thông báo về việc triển khai các nhiệm vụ tổ chức Diễn đàn...

 

Thông tin văn bản số: 1674/TB-HVCTKV I

Số ký hiệu 1674/TB-HVCTKV I
Tên văn bản
Triển khai các nhiệm vụ tổ chức diễn đàn Quản trị công châu Á lần thứ hai về Cải cách khu vực công
Ngày ban hành 10/8/2015
Ngày hiệu lực 10/8/2015
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Học viện Chính trị khu vực I Đoàn Minh Huấn Giám đốc
Tệp đính kèm

fileTB 1674/TB-HVCTKV I

   

 

Ban HTQT